Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Difusió
difusió, -ons
(Del llatí diffusiōne, mat. sign.)
  1. s. f. Acte i efecte de difondre.
  2. Cantitat deixemplars duna edició, generalment referit a publicacions periòdiques, que aplega als llectors a través de la venda directa o la distribució gratuïta.
observacions/documentació: És habitual la confusió entre els térmens de tirada i difusió. Ha de quedar clar que no són sinònims. En parlar de tirada es fa referència als eixemplars impresos, en independència de que es distribuïxquen i es venguen o no, pero en parlar de difusió es fa referència ad aquells eixemplars que apleguen físicament a les mans dels llectors.
difusió, -ons
(Del llatí diffusĭo, -ōnis, mat. sign.)
  1. s. f. Acte i efecte de difondre.
Buscar Difusió en: