Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Desviar
desviar
Flexió verbal »
(Del llatí deviāre en canvi del prefix de- per des-,.)
  1. v. tr. Separar o apartar a una cosa o persona de la via o direcció que seguia o que hauria de seguir: Desviaren el riu per un nou caixer.
  2. fig. Deixar el bon camí, les bones costums, la virtut...
  3. ant. Evitar passar per un lloc.
Buscar Desviar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.