Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Acceptació
acceptació, -ons
(Del llatí acceptatĭo, -ōnis, mat. sign.)
  1. s. f. Acte i efecte dacceptar: Lacceptació duna proposta.
  2. Bona acollida, aprovació: Lobra de teatre ha tengut una acceptació general entre el públic.
  3. ant. Acceptació de persones, accepció de persones.
Buscar Acceptació en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.