Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a Sambori.

sambori, -is
(Relacionat en cimbori.)
s. m. ant. Cimbori. // Joc en el que es dibuixen en terra una série de quadros numerats que es recorren anant a peu coixo i espentant a colps una tella o pedreta que ha de passar d’un quadro al següent segons unes regles marcades. // fig. Guirigall, rebombori, embolic, cacau.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.