Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

2 coincidències per a Pàtria.

patri, -ia, -is, -ies
(Del llatí patrĭus, mat. sign.)
adj. m. Pertanyent al pare. // Relatiu a la pàtria o propi d’ella.
pàtria, -ies
(Del llatí patrĭa, mat. sign.)
s. f. Lloc, país o nació d’a on u és natural. / País del qual u és ciutadà. // Rel. Pàtria celestial, el cel o la glòria. // fig. Lloc a on té el seu orige la producció o creació d’alguna cosa: Xixona és la pàtria del torró. // Pàtria potestat, Dret. poder jurídic del pàter famílias sobre els seus descendents.