Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a Fanal.

fanal, -ls
(De l’àrap fanar. mat. sign.)
s. m. Caixa metàlica que té les cares de vidre i dins de la qual se situa una llum per a poder allumenar carrers o cases, de manera que estiga protegida de les inclemències de l’orage. // Est instrument en un peu o pal vertical que allumena la via pública. // Nom de diverses llànties o focs d’embarcacions i vehículs. // Fanal roig o de coa, llum roja que du l’últim vagó d’un tren. // fig. L’últim d’una coa, d’una llista, classificació, categoria... sol usar-se en diminutiu.