Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

2 coincidències per a ostres.

ostres
(Eufemisme per hòsties.)
interj. Interjecció que expressa sorpresa, disgust…
ostra, -res
(Del llatí ostrĕa, mat. sign.)
s. f. Molusc lamelibranqui marí del gènero Ostrea, en pechina de dos valves desiguals, aspres, de color grisenc per fòra i nacrat per dins, que s’adherix a les roques de la mar, és comestible i molt gustós. // Ostra borda, molusc de l’espècie Ostrea cristata. // Ostra perlera, la que fa perles. // Avorrir-se com una ostra, loc. Avorrir-se extraordinàriament.
Imàgens