Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a chiu.

chiu
(D’orige onomatopèyic.)
s. m. Imitació del cant dels pardals. // Estar de chiu, loc. Parlar baix o en secret. // Fer chiu, loc. Fer bona amistat dos persones, ser bons amics, fer jou.