Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

2 coincidències per a che.

che, -es
s. f. Nom del dígraf ch. També es pot denominar ce hac.
che
(D’orige onomatopèyic.)
interj. Interjecció típica valenciana que s’usa per a donar a entendre reaccions de sorpresa, entusiasme, enuig o uns atres sentiments. // La terra del che, Valéncia. // s. m. i f. Persona valenciana.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: ge, xe i Xe.