Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: subtil
subtil, -ls
(Del llatí subtīle, mat. sign.)
  1. adj. m. i f. Sotil, que és fi, delicat, menut, molt poc voluminós.
  2. Sotil, llauger, poc perceptible.
  3. Sotil, ingeniós, inteligent, que comprén el sentit i matisos de les coses.
  4. Sotil, molt elevat, complicat dentendre o realisar.
  5. Sotil, baix de qualitat o condició, roïn.
observacions/documentació: Subtil és un llatinisme. La forma patrimonial i popular d’us corrent és sotil.
Buscar subtil en: