Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: ronya
ronya, -nyes
(Del llatí aerūgo, -ĭnis, ronya.)
  1. s. f. Malaltia contagiosa de la pell que la pot patir el ser humà i diferents animals, sobretot quadrúpets. Produïx chicotetes vesícules que piquen molt i és causada per linsecte Sarcoptes scabiei; sarna.
  2. dialect. Rebrotí, refillol, rebrot, renou que naix de la soca dun arbre.
  3. Runa, brutea o porqueria apegada a la pell o a un objecte.
  4. fig. i ant. Dany material o moral.
  5. fig. i coloq. Avarícia.
ref. Qui tinga ronya, que es rasque.
Buscar ronya en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: enronyat.