Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: relaixar
relaixar
Flexió verbal »
(Del llatí relaxare, mat. sign.)
  1. v. tr. Afluixar, laxar, disminuir la tensió.
  2. refl. Tranquilisar-se, disminuir la tensió.
  3. ant. Deixar anar; no retindre una cosa, amollar-la, desentendres della.
  4. Llevar severitat o rigor a un tema, assunt o situació: Per a relaixar la reunió feu unes bromes.
  5. refl. Enviciar-se, prendre males costums.
Buscar relaixar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.