Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: recessió
recessió, -ons
(Del llatí recessiōne, mat. sign.)
  1. s. f. ant. Acte de separar-se, apartar-se, desviar-se o alluntar-se.
    1. Acte i efecte de retrocedir.
    2. Recessió econòmica, dismunició de lactivitat comercial i industrial que es manifesta en la disminució de la producció, els beneficis, els jornals...; crisis econòmica.
Buscar recessió en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.