Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: punyals
punyal, -ls
(Del llatí vulg. *pŭgnāle, mat. sign.)
  1. s. m. ant. adj. Que la grossària del puny.
  2. s. m. Arma dacer, més curta que lespasa i que ferix només de punta.
Buscar punyals en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.