Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: passeres
passera, -res
(Derivat de passar.)
  1. s. f. Tauló, pedra o qualsevol atra cosa que sutilisa a modo de pont per a passar un torrent, bassa, riu, etc.
  2. local. Passa epidèmica.
  3. Conéixer les passeres, loc. Conéixer be un camí.
passeres
  1. I passeres, loc. Que passa duna determinada cantitat: Són les huit i passeres. Mhan contat cent i passeres.
Buscar passeres en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.