Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: otorgar
otorgar
Flexió verbal »
(Del llatí auctōrĭcāre, mat. sign.)
  1. v. tr. Concedir o consentir una cosa que es demana i que es podria negar.
  2. ant. Reconéixer com a cert; confessar.
  3. Dret. Dispondre, establir davant de notari.
Buscar otorgar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.