Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: obligar
obligar
Flexió verbal »
(Del llatí oblĭgāre, mat. sign.)
  1. v. tr. Lligar a la necessitat de fer una cosa en virtut de llei moral o social, de promesa, de contracte, de conveniències socials, de gratitut, etc.
  2. Posar en el cas o circumstància ineludible de fer una cosa.
  3. Vores obligat, trobar-se en el cas de fer una cosa ineludiblement.
  4. Comprometre una cantitat de diners o bens a favor dalgú, per a un cas venidor.
  5. refl. Comprometres a complir una cosa.
ref. Qui fa lo que pot, no està obligat a més.
Buscar obligar en: