Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: mits
mit, -ts
(Del llatí mythus.)
  1. s. m. Faules, narracions de ficció protagonisades per personages heroics o divins.
  2. Història falsa que es pren com verdadera.
  3. Persona o acte simbòlic i eixemplar: Ausias March és un mit de la lliteratura migeval europea.
observacions/documentació: L’adaptació valenciana de la forma llatina mythus és mit; la forma creada pel català modern mite, afig una -e final no etimològica i innecessària.
Buscar mits en: