Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: mas
mas
  1. conj. var. form. ant. V. mes.
  2. Mas que, loc. var. form. ant. V. més que.
mas, -sos
(Del llatí mansu, mat. sign.)
  1. s. m. Alqueria, masia, casa de camp, generalment de secà, a on habiten els llauradors duna finca rústica.
ref. Al mas be viuràs, pero malament moriràs.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: mass mèdia i maç.