Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: esquer
esquer, -rra, -rs, -rres
  1. adj. m. local. V. esquerre.
esquer, -rs
(Del llatí escarĭu.)
  1. s. m. ant. Recipient o lloc per a almagasenar lesca.
  2. desus. Bossa, bojaca o una atra classe de recipient a on els fumadors guarden lesca, la pedra foguera i el foguer.
Buscar esquer en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: dençà que, que, qué, qüe i quin que.