Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: carnestoltes
carnestoltes
(Del llatí carnes *toltas, carns llevades.)
  1. s. f. plr. ant. Abstinència de la carn.
  2. Rel. Se diu dels dies anteriors a la quaresma i ladvent en que les persones religioses no menjaven carn.
  3. Festa popular que es celebra en estos dies en els quals la gent se disfrassa i es posa màixqueres i fan maixquerades.
ref. Carnestoltes, moltes voltes. Carnestoltes moltes voltes, Nadal de més a més, Pasqua de huit dies i Quaresma no tornes més. A carnestoltes, bones voltes.
Buscar carnestoltes en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.