Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: bol
bol, -ls
(De l’angl. bowl, mat. sign.)
  1. s. m. Tassa gran sense anses que servix per a contindre ensalades o aliments líquits com ara la sopa.
bol, -ls
(Del grec βóλος, mat. sign.)
  1. s. m. Conjunt de rets per a la peixca.
  2. Acció de llançar o estendre en la mar les rets de peixcar.
bol, -ls
(Del llatí bŏlus armenĭcus, mat. sign.)
  1. s. m. Argila dArmènia que sutilisa en medicina i en pintura. Se sol denominar bol dArmènia o bol armeni.
bol, -ls
(Derivat de bola.)
  1. s. m. Porció daliment mastegat i ensalivat que sengul. Se sol denominar bol alimentici.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: vol.