Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: barretes
barretes
(Derivat de barra, mandíbula.)
  1. s. f. plr. Patol. Contracció dels músculs de la mandíbula o barra inferior que impedix obrir la boca; sol denominar-se mal de barretes.
barreta, -tes
(dim. de barra.)
  1. s. f. Peça de fusta, de metal o un atre material, allargada i cilíndrica, generalment per a penjar cortines pero en molts atres usos.
barreta, -tes
(Feminisació de barret.)
  1. s. f. Barret que cobria el cap i que formava part de larmadura.
Buscar barretes en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: vareta.