Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: bací
bací, -ins
(Del llatí *baccīnum, mat. sign.)
  1. s. m. Plat fondo de metal per a ficar aigua o qualsevol atre líquit.
  2. Bací de barber, plat de metal en una mossa semicircular en la vora que utilisaven els barbers per a arremullar la barba.
  3. Plat fondo per a arreplegar diners captant.
  4. dialect. Bacenilla.
  5. ant. Font o plat de font.
Buscar bací en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: bassi, basi- i baci.