Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Lent
lent, -ta, -ts, -tes
(Del llatí lentum, mat. sign.)
  1. adj. m. ant. Moderat, no intens.
  2. Que va poc a poc, sense pressa, que no corre.
  3. adv. lentament.
lent, -ts
  1. s. f. Peça, generalment de vidre transparent, que sutilisa en instruments òptics per a desviar els rajos de llum i formar imàgens.
  2. Lent de contacte, lent menuda de cristal o plàstic que sadapta a la còrnea de lull per a corregir defectes de visió, se denomina també llentilla.
  3. desus. plr. Ulleres.
Buscar Lent en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: llent.