Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Cartell
cartell, -lls
(Derivat diminutiu de carta.)
  1. s. m. Paper manuscrit o imprés, que pot anar ilustrat i que sexpon en un lloc visible per a anunciar o comunicar alguna cosa o per a fer publicitat.
  2. ant. Carta de desafiament.
  3. ant. Document llegal, especialment un plec de condicions.
Buscar Cartell en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: càrtel.