Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Almàssera
almàssera, -res
(De almàixera.)
  1. s. f. local. Espècie de barraqueta llarga, feta de canyes i coberta de palla darròs, que sutilisa com a almàixera o planter dhortalices.
almàssera, -res
(De l’àrap al-ma’sara, el lloc per a esprémer.)
  1. s. f. Molí a on se mol loliva per a extraure oli.
Buscar Almàssera en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: almàcera i almàçera.