Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Adeu
adeu
(Aglutinació de a Deu.)
  1. interj. Interjecció que susa per a despedir-se: Adeu i que estigau bons. Adeu, bon dia.
  2. Susa per a expressar que una cosa sha acabat o que sha perdut: Si plou adeu al bon temps. Ha pedregat, adeu a la collita denguany.
  3. Adeu siau, ant. Adeu, dit ad algú al qual se tractava de vosté.
Buscar Adeu en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.