Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a Yo.

yo
(Del llatí ĕo de ego.)
pron. person. Pronom personal en el que es designa a sí mateixa la persona que parla o escriu. // s. m. El subjecte humà en tant que té consciència d’ell mateix.
observacions/documentació: En valencià actual i antic se pronuncia yo en un sò fricatiu palatal sonor. En la llengua clàssica es grafiava majoritàriament yo i no jo, forma esta última que sol ser anecdòtica. També es pot trobar antigament la variant ortogràfica io. Està molt estesa una pronunciació del pronom yo, a on la y es pronuncia com una semiconsonant.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: i io.