Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a Univers.

univers, -sos
(Del llatí univĕrsum, mat. sign.)
adj. ant. Tot en conjunt, sense excepció. // L’univers món, ant. Tot el món, tota la creació. // s. Conjunt de totes les coses creades o existents, tot el món.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.