Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: traslladats
traslladat, -ada, -ts, -ades
(part. del verp traslladar.)
  1. adj. m. Que sha dut dun lloc a un atre.
  2. Que sha canviat dun lloc a un atre.
  3. Se diu de lescrit que sha copiat o reproduït.
  4. ant. Que sha traduït duna llengua a una atra.
  5. Se diu de la persona a la que sha canviat de càrrec o destí.
  6. Se diu dun acte, cita, reunió, etc., que sha anticipat o retardat.
Buscar traslladats en:
  • traslladats coincidix en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • La caiguda de la –d– intervocàlica en la terminació –ada, –ades és general i característica del valencià, ni s’ha de considerar vulgarisme ni s’ha de pronunciar esta -d-, que es manté en l’escritura; trompada, portada, comprada, pronunciades sense caiguda de -d-, conferix al valencià parlat una afectació que el parlant rebuja. (L'Estàndart Oral Valencià)