Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: socarrar
socarrar
Flexió verbal »
(D’orige prerromà, com el vasc su, fòc, i karra, flama.)
  1. v. tr. Cremar superficialment o la part exterior duna cosa.
  2. refl. Cremar-se una cosa en la superfície o en la seua part exterior.
  3. Socarrar-se larròs, loc. Anar a pressa per una urgència.
  4. No socarrar-se larròs ad algú, loc. No tindre pressa, ser una persona lenta.
Buscar socarrar en: