Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: reptar
reptar
Flexió verbal »
(Del llatí reptāre.)
  1. v. intr. Moures o desplaçar-se per reptació, com els reptils sense cames.
reptar
Flexió verbal »
(Del llatí repŭtāre, considerar.)
  1. v. tr. ant. Acusar dun crim, duna falta.
  2. Reptar de fe, loc. ant. Acusar de faltar a la fe, a la fidelitat duna promesa.
  3. Desafiar a una lluita, combat...
  4. ant. i hui dialect. Reprendre, marmolar, renyir per un erro comés o per una mala acció.
Buscar reptar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.