Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: refilar
refilar
Flexió verbal »
(De filar, en el prefix re-.)
  1. v. tr. Cantar els pardalets.
  2. ant. Roncar.
  3. tr. Enrefilar, llançar una cosa en força.
  4. tr. Llançar a laire una moneda o una atra cosa per a traure en sòrt una cosa.
  5. Menjar o beure molt ràpit.
Buscar refilar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: enrefilar.