Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: menyscabar
menyscabar
Flexió verbal »
(Del llatí vulgar *mĭnus capĕre, vindre a menys.)
  1. v. intr. Empijorar, anar a menys, perdre.
  2. tr. Reduir el seu valor, importància, perfecció, etc.
  3. ant. A hora menyscabada, en mala hora.
Buscar menyscabar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.