Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: maset
maset, -ts
(Derivat dim. de mas.)
  1. s. m. Casa de camp més chicoteta que el mas.
maset, -eda, -ts, -edes
(De mansuetu, mat. sign.)
  1. adj. m. ant. Mansuet.
Buscar maset en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: macet.