Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: jaure
jaure
Flexió verbal »
(Del llatí iacere, mat. sign.)
  1. v. intr. Estar estés o gitat en posició horisontal o casi horisontal.
  2. ant. Dormir; passar la nit dormint.
  3. Estar en el llit per malaltia.
  4. ant. Tindre comerç carnal.
  5. Reposar un cos mort.
  6. Estar en posició horisontal una cosa no animada.
observacions/documentació: En la llengua parlada no es sol utilisar este verp i en el seu lloc s’utilisa estar gitat.
Buscar jaure en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.