Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: dicció
dicció, -ons
(Del llatí dictĭo, -ōnis, mat. sign.)
  1. s. f. Manera de dir les paraules, de pronunciar-les quan se parla o recita.
  2. Figura de dicció, V. figura.
  3. ant. Paraula.
Buscar dicció en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.