Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: descavalcar
descavalcar
Flexió verbal »
(Compost del prefix des-, el verp cavalcar.)
  1. v. intr. Baixar del cavall o dun atre animal solípet.
  2. tr. Fer baixar del cavall o dun atre animal solípet.
  3. tr. fig. Desmontar, llevar una cosa de damunt duna atra.
  4. tr. fig. Fer que algú sen baixe de son càrrec o dignitat; que perga les seues pretensions o esperances.
Buscar descavalcar en: