Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: cultiva
cultiva, -ves
  1. s. f. dialect. Guaret, camp de cultiu que es deixa sense sembrar per a que creixca herba que servixca per a pasturar.
Buscar cultiva en:
  • cultiva coincidix en:
    • la 3ª persona del present d'indicatiu de cultivar
    • la 2ª persona d'imperatiu de cultivar
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: cultivat.