Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: cucuc
cucuc
(D’orige onomatopèyic, que imita el cant del cucuc.)
  1. s. m. Cant del cucuc.
  2. Rellonge de paret i pèndul en que les hores i les miges són cantades per un cucuc o pardalet que fa cucuc.
Imàgens
cucuc, -cs
(Del llatí cucūlus, mat. sign.)
  1. s. m. dialect. Cuquello, au Cuculus canorus.
ref. Si el dia tres d’abril lo cucuc no ha vengut, o s’ha mort o s’ha perdut.
Buscar cucuc en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.