Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: criatura
criatura, -res
(Del llatí crĕātūra, mat. sign.)
  1. s. f. ant. Cosa que ha segut creada.
  2. Persona, en oposició a objecte inanimat o a animal.
  3. Chiquet, persona de curta edat.
Buscar criatura en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: criaturada.