Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: composicions
composició, -ons
(Del llatí compŏsĭtiōne, mat. sign.)
  1. s. f. Acte i efecte de compondre.
  2. Conjunt de parts que formen un tot.
  3. Obra científica, lliterària, musical, etc.
  4. Mús. Part de la música que ensenya la manera de compondre.
  5. Disposició dun conjunt.
  6. ant. Pacte per a resoldre un conflicte.
Buscar composicions en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.