Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: cervo
cervo, -va, -os, -ves
(Del llatí cervus, mat. sign.)
  1. s. m. Animal mamífer remugant de la família dels cèrvits, de pèl curt gris en hivern i rogenc en estiu, en la coa curta; els mascles tenen banyes ramificades que cauen i tornen a eixir anualment.
observacions/documentació: Se tracta d’una forma clàssica, recordem el vers d’Ausias March: “Cervo ferit no desija la font aytant com yo esser a vos present" i “lo cervo brau sent en lo bosch bramar, e son fer bram per dolç cant es tengut" . “...carn de cervo ab cebes e ab salsa”. Llibre de la Cort del Justicia de Valencia. 1280. “SALSA DE CERVO:Si vols fer salsa de cervo, pren la salsa menys de safra e ages pa torrat e mullat en vinagre e capola·la e pica·la ab lo pa...”. Anònim. Llibre de Sent Soví. 1313."Dien los naturals que lo cervo, quant es vell, los corns li’s tornen pesats e grans”. Sant Vicent Ferrer. Sermons. 1410. “...e les orelles dels sorts se hoyran, e lavors correria lo coixo e contret axi com lo cervo, e los muts cobrarien la paraula”. Vita Christi. Isabel de Villena. 1497.
Imàgens
Buscar cervo en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: servo-.