Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: apreciar
apreciar
Flexió verbal »
(Del llatí appretiāre, mat. sign.)
  1. v. tr. ant. Posar preu a una cosa.
  2. Reconéixer el mèrit dalgú o dalguna cosa: Apreciem el temps que nos dedica.
  3. fig. Tindre o sentir afecte o estima per algú o alguna cosa.
  4. Detectar, observar: En una ampliació de la fotografia saprecien millor el detalls.
Buscar apreciar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.