Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: ajornar
ajornar
Flexió verbal »
(Format sobre jorn, com de dia es forma adiar.)
  1. v. tr. Deixar una cosa per a un atre dia més avant; diferir: Ajornaren la festa per a quan acabara el dol.
  2. ant. Fixar o donar dia per a la realisació dalguna cosa.
Buscar ajornar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.