Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Pupila
pupil, -la, -ls, -les
(Del llatí pupīllu, mat. sign.)
  1. s. m. Persona menor dedat o disminuïda que està baix la custòdia dun tutor.
  2. ant. Fill únic o filla única duna casa.
pupila, -les
(Del llatí pupïlla, mat. sign.)
  1. s. f. Obertura contràctil de liris i que dona pas a la llum.
Buscar Pupila en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.