Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Notable
notable, -es
(Del llatí notabĭle, mat. sign.)
  1. adj. m. i f. Observable, que es deixa vore o notar.
  2. Digne de ser notat.
  3. Calificació acadèmica immediatament inferior a la dexcelent, que indica que ha superat el nivell exigit de forma destacada.
  4. Que destaca o que és important per la seua categoria, intensitat, etc.
Buscar Notable en: