Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Mai
mai
(Del llatí magis, més.)
    1. adv. Cap volta, en cap moment o temps.
    2. No mai o mai no, en cap moment o temps; jamai, mai.
  1. Mai del món o mai de la vida, loc. En cap moment o de cap manera.
  2. Mai més, loc. En cap atre temps o cap atra volta.
  3. Ni mai ni nunca, nunca ni mai o ni mai ni mai, loc. Mai, ninguna volta.