Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Macs
mac, -aga, -cs, -agues
(Neologisme, pres modernament del llatí magus, mat. sign.)
  1. s. i adj. m. Individu de la classe sacerdotal en la religió zoroàstrica.
  2. Persona que es dedica o practica la màgia.
  3. Els Reis Macs, se diu dels tres reis que, guiats per una estrela, anaren des dOrient a adorar a Jesús recent naixcut; popularment se denominen reixos.
Buscar Macs en: